Ανακοίνωση: 18/06/2015

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Παρατηρούμε ότι οι τράπεζες, μέχρι τώρα οι αναφορές μας έχουν να κάνουν με την Τράπεζα Κύπρου, προχωρούν πλέον σε μέτρα με βάση τον νέο Νόμο, προετοιμάζοντας το έδαφος για εκποιήσεις, αφού αποστέλλουν μαζικά επιστολές με βάση την διαδικασία που προνοείται για τις εκποιήσεις.

Καλούμε τους δανειολήπτες να απαντούν τις επιστολές που λαμβάνουν, προβάλλοντας τις θέσεις τους για τα όσα αναφέρονται στις επιστολές αυτές.

Προς τούτο, έχουμε ετοιμάσει το συνημμένο δείγμα απάντησης και το έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας και έτσι όποιος δανειολήπτης επιθυμεί, μπορεί να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο δείγμα, αφού το προσαρμόζει στα δικά του δεδομένα.

Όλοι οι δανειολήπτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση αφού οι τράπεζες συνεχίζουν δυστυχώς την δική τους τακτική αφού πολλοί δανειολήπτες μας καταγγέλλουν διάφορες απαράδεκτες συμπεριφορές που πολλές φορές είναι και εκβιαστικές.

Επίσης, καταγγέλλουμε ότι οι πιο πάνω επιστολές αποστέλλονται χωρίς να ελεγχθεί εάν πράγματι υπάρχουν καθυστερήσεις, προκαλώντας αναστάτωση αλλά και επιπλέον αχρείαστα έξοδα. Η προτροπή στους δανειολήπτες να αγνοήσουν το περιεχόμενο τους είναι γελοία και ενοχλητική. Καλούμε τις τράπεζες να σταματήσουν αυτή την τακτική. Οι επιστολές, αναφορές κτλ. να βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα και όχι σε άλλους παράγοντες, νομίζοντας ότι έτσι εξασφαλίζονται. Αυτό για μας είναι ανεντιμότητα.

Σημειώνουμε επίσης ότι στις πιο πάνω επιστολές που έχουν σταλεί μέχρι τώρα και μας έχουν προσκομιστεί, η τράπεζα παραλείπει να αναγράψει αριθμό φαξ στο οποίο μπορεί ο δανειολήπτης να απαντήσει.

Τονίζουμε ότι οι δανειολήπτες έχουν το δικαίωμα και την δυνατότητα να διαπραγματευθούν διεκδικώντας προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων τους χωρίς φόβο με όλα τα νόμιμα μέσα.

Τονίζουμε ότι οι δανειολήπτες δικαιούνται:

α) αφαίρεση όλων των ποσών που αναλογούν σε αυξήσεις επιτοκίων πλην του αρχικού συμφωνηθέντος,

β) αφαίρεση των τόκων υπερημερίας,

γ) αφαίρεση των χρεώσεων για έξοδα εκτιμήσεων, επιστολές, τηλέφωνα κλπ.

δ) αφαίρεση γενικά οποιασδήποτε χρέωσης για την οποία δεν σας ενημέρωσαν με ακρίβεια και δεν γνωρίζατε κατά την υπογραφή της αρχικής συμφωνίας.

Β. Οι λύσεις που σας προτείνουν για αναδιαρθρώσεις πρέπει να είναι χωρίς επιβαρύνσεις και προϋποθέσεις και να είναι ΚΑΘΑΡΕΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ και να λαμβάνουν υπ’ όλες τις σημερινές οικονομικές σας δυνάμεις.

Γ. Μην ανησυχείτε για τις πωλήσεις δανείων ΓΙΑΤΙ τα δικαιώματα των δανειοληπτών δεν επηρεάζονται. Αντίθετα μπορεί να κερδίσουν οι δανειολήπτες από τις διαδικασίες αυτές αφού θα είναι δυνατή η μείωση του κεφαλαίου και των τόκων, η εξασφάλιση περιόδου χάριτος ή αναστολή με διάφορους τρόπους.

Δ. Επανατονίζουμε ότι όλοι οι δανειολήπτες πρέπει να συνεργάζονται με τις τράπεζες καλόπιστα και καλοπροαίρετα και να προσπαθούν να πληρώνουν εκείνοι που μπορούν, όσα περισσότερα μπορούν έναντι του κεφαλαίου του δανείου τους ούτως ώστε να μειώσουν το κόστος του δανεισμού τους. Αυτό είναι προς όφελος όλων των δανειοληπτών.

Κώστας Μελάς

Πρόεδρος ΣΥ. ΠΡΟ. ΔΑ. Τ.

Post navigation