ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/12/2018

10/12/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Ανεξάρτητα από την έγκριση του σχεδίου Εστία από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, η θέση μας καθ’ όσον αφορά τους Δανειολήπτες παραμένει η ίδια όπως την εκφράσαμε με ανακοίνωση μας στις 07/11/2018.

2. Πρόκειται για ένα σχέδιο που ΔΕΝ ευνοεί τους Δανειολήπτες αλλά ΜΟΝΟ τις Τράπεζες, αφού τις χρηματοδοτεί εις βάρος των φορολογουμένων. Η προσφερόμενη διαγραφή του 1/3 του δανείου τους, αντιστοιχεί περίπου με τις υπερχρεώσεις που οι Τράπεζες αντισυμβατικά και αυθαίρετα χρέωναν και χρεώνουν ΟΛΕΣ τις πιστωτικές διευκολύνσεις των Δανειοληπτών.

3. Επομένως εάν οι Τράπεζες δεν αφαιρέσουν τις υπερχρεώσεις, οι Δανειολήπτες ΔΕΝ πρέπει να συμμετέχουν, αφού ούτως ή άλλως δεν θα εγκριθούν από τις τράπεζες σαν βιώσιμοι. Οι Τράπεζες δηλαδή θα κάνουν ότι θέλουν.

4. Το επιτόκιο των δανείων που θα ενταχθούν στο σχέδιο Εστία θα επιβαρύνονται με περιθώριο 2,5% και με βασικό euribor 6 μηνών. Το minimum επιτόκιο θα είναι 2,5% και το maximum 3.5%. Αυτό σημαίνει ότι οι Δανειολήπτες που θα ενταχθούν θα πληρώνουν επιτόκιο περισσότερο από το νόμιμο αφού, τώρα το euribor είναι αρνητικό και προβλέπεται ότι θα παραμείνει αρνητικό για αρκετά χρόνια. Κερδισμένες και πάλι θα είναι οι τράπεζες.

5. Το σχέδιο ΕΣΤΙΑ πρέπει να συμπεριλάβει ΟΛΟΥΣ τους Δανειολήπτες, ακόμη και εκείνους που εξυπηρετούν τα δάνεια τους, εφ’ όσον φυσικά τηρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις ένταξης.

6. Θα πρέπει επίσης να βρεθεί λύση για τους μη βιώσιμους Δανειολήπτες αφού αυτοί δεν θα μπορούν να μπουν στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ. Θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει και γι’ αυτούς, αφού κατέστησαν μη βιώσιμοι εξαιτίας των τραπεζών και του κράτους.

7. Σχετικά με το μεγάλο θέμα των υπερχρεώσεων έχουμε αποστείλει στους ελεγκτικούς οίκους των Τραπεζών επιστολή με την οποία τους αναλύουμε το θέμα τονίζοντας τους ότι θα έπρεπε οι οικονομικές καταστάσεις των Τραπεζών για τις οποίες ενεργούν ως ελεγκτές τους, να παρουσιάζουν αληθινή και δίκαιη εικόνα τόσο για τους μετόχους τους και τις Εποπτικές Αρχές, όσο και για το επενδυτικό κοινό αλλά και τους πιστωτές των Τραπεζών, αφού απ΄ αυτούς επιχειρούν να αντλήσουν κεφάλαια.

Με την επιστολή μας αυτή, καλούμε τους:

1. ERNST YOUNG CYPRUS LTD, ως ελεγκτές της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

2. KPMG LIMITED ως ελεγκτές της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ

3. PWC CYPRUS ως ελεγκτές της Alpha Bank Cyprus Ltd

4. DELOITTE CYPRUS, ως ελεγκτές της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ:

Να προβούν στις δέουσες διορθωτικές ενέργειες για τα προηγούμενα χρόνια (από τις αρχές του 2009), κατά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων του 2018, αφού επιβάλλεται ως ελεγκτές των Τραπεζών να δίδουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των οικονομικών τους καταστάσεων.

Κώστας Μελάς

Πρόεδρος ΣΥΠΡΟΔΑΤ

Post navigation