ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/11/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20/11/2018

Α) Αναφορικά με τις επιστολές που αποστέλλουν οι Τράπεζες για πωλήσεις δανείων:

1) Καλούμε τους Δανειολήπτες να απαντούν στις επιστολές πρόθεσης πώλησης δανείων που τους αποστέλλονται από τις Τράπεζες, με τις οποίες καλούνται να κάνουν προσφορά εξαγοράς εντός 45 ημερών.

2) Συγκεκριμένα οι Δανειολήπτες θα πρέπει να ζητούν γραπτώς από την τράπεζα να τους αποκαλύπτει το ποσό για το οποίο θα γίνει η πώληση της εκάστοτε πιστωτικής διευκόλυνσης και μετά να υποβάλλουν την προσφορά εξαγοράς τους, εάν επιθυμούν.

3) Θα πρέπει επίσης οι Δανειολήπτες να απαιτούν γραπτώς, όπως σε περίπτωση απόρριψης της δικής τους προσφοράς, να τους αποκαλύπτονται οι λόγοι απόρριψης.

4) Περαιτέρω, οι Δανειολήπτες θα πρέπει γραπτώς να καταστήσουν σαφές στην τράπεζα ότι η ημερομηνία σύνταξης της επιστολής απέχει σημαντικά από την ημερομηνία παραλαβής της. Τούτο είναι αντίθετο με το σχετικό νόμο που καθορίζει ότι οι 45 ημέρες υπολογίζονται από την ημερομηνία παραλαβής.

5) Τέλος τονίζουμε ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Δανειοληπτών όπως καθορίζονται από τις δανειακές τους συμφωνίες, δεν επηρεάζονται ποσώς. Εάν η πώληση γίνει τότε ο αγοραστής υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλα όσα ίσχυαν και πριν. Υποχρεούται να εφαρμόζει την οδηγία και τον κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας για τις αναδιαρθρώσεις και γενικά να επιδιώκει βιώσιμες και μακροπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις.

6) Σημαντικό επίσης είναι να τονίσουμε ότι οι Δανειολήπτες πρέπει να απαιτούν συμμόρφωση προς τα όσα αναφέρονται στις επιστολές τύπου «Θ» εάν ο αγοραστής αποστείλει τέτοια επιστολή στα πλαίσια προώθησης της διαδικασίας ιδιωτικής εκποίησης.

Β) Σχετικά με τις ιδιωτικές εκποιήσεις θα πρέπει να τονίσουμε:

1) Οι Τράπεζες εξακολουθούν να στέλλουν μαζικά επιστολές τύπου «Θ», «Ι», «ΙΑ», «ΙΒ» κλπ που προετοιμάζουν την διαδικασία ιδιωτικής εκποίησης. Έχουν ξεπεράσει φαίνεται ή αισθάνονται παντοδύναμες και δεν ασχολούνται με εκείνους που ονομάζουν «στρατηγικούς κακοπληρωτές».

2) Αντιμετωπίζουν όλους τους Δανειολήπτες (ευάλωτες ομάδες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νοικοκυριά) με τον ίδιο τρόπο, αδιαφορώντας για την δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκονται.

3) Θα πρέπει επειγόντως να βρεθεί νομοθετική ρύθμιση του θέματος ούτως ώστε να φύγει η «δαμόκλειος σπάθη» από τα κεφάλια των Δανειοληπτών. Αυτό θα επιδιώξουμε επίμονα.

4) Εν τω μεταξύ η συμφόρηση στα πινάκια των δικαστηρίων εντείνεται από τις νέες διαδικασίες που οι Δανειολήπτες αναγκάζονται να καταχωρούν για να αναστείλουν τις εκποιήσεις των περιουσιών τους.

5) Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο και εντείνεται από τις αντιφατικές δικαστικές αποφάσεις των πρωτόδικων δικαστηρίων.

6) Πρόσφατα, συγκεκριμένη Τράπεζα παρακούοντας προσωρινό διάταγμα δικαστηρίου, συνεχίζει την διαδικασία εκποίησης. Αυτή η συμπεριφορά είναι πρωτοφανής και δείχνει την νοοτροπία της παντοδυναμίας που απέκτησαν τώρα οι Τράπεζες. Αγνοούν ακόμη και την δικαστική εξουσία. Έγιναν η τέταρτη εξουσία του Κυπριακού Κράτους υποσκελίζοντας τον τύπο (ΜΜΕ).

Γ) Θα πρέπει κάπου να σταματήσει αυτό το ολίσθημα πράγμα που μόνο η Βουλή μπορεί να κάνει. Οι πολίτες εναποθέτουν όλες τους τις ελπίδες στη Βουλή. Όσον αφορά εμάς θα επιδιώξουμε να συναντηθούμε με όλα τα κόμματα ούτως ώστε να προωθηθούν τα ορθά νομοθετικά μέτρα που θα ισοζυγίζουν την κατάσταση.

Κώστας Μελάς

Πρόεδρος ΣΥΠΡΟΔΑΤ

Post navigation