ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24-1-18

24/01/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) και τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δανειολήπτες, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΠΡΟΔΑΤ μετά από πολύωρη συνεδρίαση κατέληξε στα πιο κάτω, τα οποία επίσημα ανακοινώνει ως θέσεις του Συνδέσμου.

1α. Τα διάφορα σχέδια που προτείνονται από τους υποψηφίους προέδρους σχετικά με την αντιμετώπιση των ΜΕΔ είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να υλοποιηθούν για πολλούς λόγους μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

Ι. Η συναίνεση της ΕΚΤ που δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί.

ΙΙ. Η συμμετοχή του κράτους που δεν θα είναι δυνατή προς το παρόν.

ΙΙΙ. Η συμμετοχή των τραπεζών που είναι αδύνατη.

Επομένως οι εξαγγελίες αυτές δεν πρέπει να αποτελούν παράγοντα που να επηρεάσει τους Δανειολήπτες για να κάνουν σκέψεις να σταματήσουν να πληρώνουν τις δόσεις των δανείων τους. Κάτι τέτοιο θα είναι καταστροφικό για αυτούς.

1β. Καλούμε όλους τους Δανειολήπτες όπως συνεχίζουν να πληρώνουν τις δόσεις τους και να εξυπηρετούν τα δάνεια τους όπως έκαναν μέχρι τώρα, γιατί κανένας δεν πρόκειται να τους βοηθήσει για να απαλλαγούν από το βάρος αυτό, εκτός από τη δική τους ικανότητα και δυνατότητα. Η εξυπηρέτηση των δανείων τους είναι θέμα που απασχολεί τον καθένα προσωπικά και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσει.

1γ. Οι Δανειολήπτες που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους λόγω οικονομικής αδυναμίας, καλούνται να επικοινωνήσουν με τις τράπεζες τους και να ζητήσουν σχεδιασμούς αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες, αφού τούτο επιβάλλεται από την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας. Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης τους καλούμε να αποταθούν στους Συνδέσμους τους για να τους βοηθήσουν ή σε ειδικούς ή στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. Τονίζουμε ότι λύσεις υπάρχουν πολλές. Αυτό που χρειάζεται είναι να επιδιωχθούν σοβαρά και χωρίς φόβο. Οι Δανειολήπτες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Υπάρχουν τρόποι και μέσα προστασίας τους. Τα δικαιώματα των Δανειοληπτών είναι κατοχυρωμένα και καμιά εξαγγελία ούτε τα διαφοροποιεί, ούτε εξαλείφει τις υποχρεώσεις τους.

1δ. Οι Δανειολήπτες που έχουν πάρει επιστολές τύπου «Θ» και «Ι» που προετοιμάζουν ιδιωτική εκποίηση των ενυπόθηκων ακινήτων πρέπει να τις απαντήσουν και να λάβουν τα μέτρα που προνοούνται στο νόμο για να εμποδίσουν την εκποίηση.

1δ. Οι Δανειολήπτες που τους έχει επιδοθεί η ειδοποίηση τύπου «ΙΑ» πρέπει οπωσδήποτε να αποταθούν στους δικηγόρους τους εντός της προβλεπόμενης αυστηρής προθεσμίας των τριάντα ημερών για να καταχωρήσουν την δικαστική διαδικασία που προνοεί ο νόμος για προστασία των ακινήτων τους από εκποίηση.

1ε. Καλούμε ακόμη και τους στρατηγικά φερόμενους Δανειολήπτες να συνεργαστούν με τις τράπεζες, έτσι ώστε να βρεθεί βιώσιμη αναδιάρθρωση των δανείων τους. Αυτό τους συμφέρει γιατί ΟΥΔΕΠΟΤΕ θα απαλλαγούν από την υποχρέωση εξόφλησης των ΝΟΜΙΜΑ οφειλόμενων ποσών τους και επιπλέον κινδυνεύουν με εκποιήσεις των περιουσιών τους.

1ζ. Καλούμε τις Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης αλλά και τους ιδιώτες να χρησιμοποιήσουν τις πρόνοιες του πλαισίου νόμων για την αφερεγγυότητα οι οποίες δίδουν λύσεις αναδιάρθρωσης πολύ ικανοποιητικές για αυτούς και τους απαλλάσσουν από τις πιέσεις που τους ασκούν οι τράπεζες.

2α. Καλούμε τους Δανειολήπτες του Συνεργατισμού να ανταποκριθούν θετικά στις προσκλήσεις για αναδιάρθρωση έστω και αν προέρχονται από την Altamira. Ο Σύνδεσμος συμβουλεύει τους Δανειολήπτες, να είναι συνεργάσιμοι, να επικοινωνούν με τους λειτουργούς αυτούς, να πηγαίνουν στα ραντεβού, ΑΛΛΑ να είναι επιφυλακτικοί, να μην δεσμευτούν σε καμιά πρόταση, να μην υπογράφουν οτιδήποτε και να ζητήσουν χρόνο να μελετήσουν αυτά που θα τους προταθούν είτε προφορικώς είτε γραπτώς

β. Καλούμε τους Δανειολήπτες οι οποίοι ειδοποιηθήκαν ότι θα τους επιστραφούν χρήματα λόγω υπερχρεώσεων να διεκδικήσουν τα χρήματα τους ανάλογα με τις ανάγκες τους τη δεδομένη στιγμή. Είναι δικά τους χρήματα και μπορούν να τα διαχειριστούν όπως επιθυμούν.

3. Καλό είναι οι μέτοχοι όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων να διερωτηθούν και να αντιδράσουν για το υπερβολικό κόστος που χρειάζεται για μισθούς και ωφελήματα των διαφόρων ξένων δήθεν ειδικών στη διαχείριση των ΜΕΔ (Ιρλανδών, Άγγλων, Ισπανών κλπ). Το κόστος αυτό είναι υπερβολικά ψηλό και μπορεί να αποφευχθεί.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι σώφρονες κύπριοι τραπεζίτες μπορούν πιο εύκολα να αντιμετωπίσουν την εξυπηρέτηση των δανείων που καθυστερούν να αποπληρωθούν.

Εμείς γνωρίζουμε ότι τα κόστα αυτά είναι υπερβολικά.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΠΡΟΔΑΤ

Post navigation