ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 26/06/2019

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι αντιπρόσωπος του Συνδέσμου μας έχει λάβει υποτροφία από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του European University Institute στην Φλωρεντία, με σκοπό την έρευνα του καυτού θέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο. Το European University Institute είναι μοναδικό στο είδος του Πανεπιστήμιο που λαμβάνει χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την έρευνα ευρωπαϊκών θεμάτων.

Στα πλαίσια της έρευνας, θα γίνει μια εμπειρική μελέτη των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Κύπρο με σκοπό να διαπιστωθούν οι λόγοι που αυτά τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως μη εξυπηρετούμενα.

Συγκεκριμένα θα διερευνηθεί :

  • Αν πρόκειται για «ανεύθυνο δανεισμό», ΄ Η
  • Αν πρόκειται για δανεισμό σε ξένο συνάλλαγμα, Ή
  • Αν πρόκειται για δανεισμό με σκοπό την αγορά μετοχών ή αξιογράφων

της ίδιας Τράπεζας.

  • Θα διερευνηθεί επίσης αν κατ’ εφαρμογή καταχρηστικών ορών της Δανειακής Σύμβασης αυξήθηκε το κόστος του δανεισμού ( με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της αποπληρωμής ενός κατά τα άλλα μακροχρόνιου δανεισμού) .
  • Τέλος θα διερευνηθεί αν πρόκειται περί άμεσης ή έμμεσης άρνησης πρότασης για βιώσιμη αναδιάρθρωση και εμμονή στην άμεση εξόφληση δανείων ( που εύκολα θα μπορούσαν να είχαν αναδιαρθρωθεί και να κατατάσσονταν πλέον ως εξυπηρετούμενα ).

Βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου στην Κύπρο, στις πιο πάνω περιπτώσεις τα δάνεια παρουσιάζονται ως Μη Εξυπηρετούμενα και οι Τράπεζες προχωρούν σε άμεσα μέτρα ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων που παραχωρήθηκαν, όπως υποθήκες, εγγυήσεις κτλ, ανεξαρτήτως αν εκκρεμούν δικαστικές διαδικασίες που άρχισαν είτε από την Τράπεζα είτε από τον δανειολήπτη. Δηλαδή ακόμα και να έχει δίκαιο ο δανειολήπτης, μέχρι το ζήτημα να αποφασιστεί τελεσίδικα από το Δικαστήριο μπορεί να χάσει το σπίτι του, την περιουσία του, να καταστραφεί η επιχείρηση του κτλ. Τονίζουμε ότι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγμή στην Κύπρο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ξεκάθαρη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που μεταξύ άλλων έχει αποφασίσει υπέρ της προστασίας των Δανειοληπτών σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις. Μέσω της πιο πάνω έρευνας θα εξακριβωθεί η αληθινή κατάσταση πραγμάτων. Είναι σίγουρο ότι εάν δοθούν προληπτικές λύσεις προστασίας των δανειοληπτών, αυτό θα συμβάλει στην τόνωση και ανάπτυξη της οικονομίας αφού :

  • Θα μειωθεί η ανάγκη για προβλέψεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.
  • Θα δοθεί ώθηση στην αγορά μέσω της οικονομικής δραστηριοποίησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και απλών καταναλωτών που αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένοι σε ένα δυσβάστακτο δανεισμό και αγωνίζονται να επιβιώσουν λόγω του αυξημένου κόστους που καλούνται να καλύψουν στα δάνεια τους.
  • Οι Τράπεζες δεν θα μπορούν πλέον να κρύβουν τα προβλήματα ρευστότητας και αναχρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν, πράγμα που τους επιτρέπεται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Η πρακτική που οδήγησε στα γεγονότα του 2013 ήταν ότι οι Τράπεζες υπερχρέωναν τους δανειολήπτες για να δείχνουν κέρδη και για να καλύπτουν ‘τρύπες’, να προχωρούν στην πώληση αξιόγραφων σε ανυποψίαστο κόσμο και παραχώρηση δανείων με σκοπό την αγορά ιδίων μετοχών αυτών.

Με την σωστή και προληπτική προστασία των δανειοληπτών και των επενδυτών όχι μόνο θα προστατεύονται οικονομικά ευάλωτες ομάδες, αλλά ταυτόχρονα θα εμποδίζονται οι Τράπεζες από το να προβαίνουν στις πιο πάνω πρακτικές. Έτσι θα ξεσκεπάζονται εγκαίρως τα πραγματικά προβλήματα ρευστότητας που τυχόν αντιμετωπίζει μια Τράπεζα, ούτως ώστε να υπάρχει γρήγορη αντίδραση και αντιμετώπιση από τις Εποπτικές Αρχές. Στην ουσία η προστασία των δανειοληπτών θα λειτουργήσει και ως εποπτικός έλεγχος της ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας των Τραπεζών.

Αν δεν υπάρξει φρένο στην αυθαιρεσία των Τραπεζών η ιστορία θα επαναληφθεί.

Καλούμε όλους τους δανειολήπτες που εμπίπτουν σε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες, να στείλουν το ιστορικό τους στον Σύνδεσμο ούτως ώστε η περίπτωση τους να συμπεριληφθεί στην εμπειρική ανάλυση των δεδομένων.

Κώστας Μελάς

Πρόεδρος ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ

Post navigation