Απαντητική επιστολή δανειοληπτών ΤΥΠΟΣ 2

Τράπεζα . . . . . .. . . . . .

Λειτουργός Εξυπηρέτησης:……………………….

Ημερομηνία:…./…./….

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ

Όνομα: …………………….

Διεύθυνση……………..……

Τηλ:…………………………

Α.Δ.Τ:……………………….

Κύριοι,

Θέμα: Επιστολή σας ημερ. …/……/…. (που ταχυδρομήθηκε και παρελήφθη αργότερα)– αρ. λογ/σμου/σμων………………………………………………… Δικαιούχος………….……………………………………………………………

—————————————————————————————-

Σε σχέση με την πιο πάνω επιστολή σας ημερομηνίας . . . . ., απαντώ ότι δεν δέχομαι τα όσα αναφέρετε και αρνούμαι όλα όσα απειλείτε ότι θα πράξετε.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι τυχόν ¨καθυστερήσεις και/ή υπερβάσεις¨ οφείλονται σε μείωση και/ή εξουδετέρωση των οικονομικών μου δυνατοτήτων πράγμα για το οποίο ευθύνεστε σοβαρότατα τόσο πριν όσο και μετά την κρίση. Εγώ σίγουρα ΔΕΝ ευθύνομαι.

Αρνούμαι το ισχυριζόμενο υπόλοιπο του χρέους γιατί περιέχει παράνομες χρεώσεις όλων των ειδών τύπων ή μορφών, καθώς και παράνομων, αυθαίρετων και καταχρηστικών αυξήσεων επιτοκίου. Σας καλώ να τα αφαιρέσετε και να μου γνωστοποιήσετε το νόμιμο οφειλόμενο υπόλοιπο.

Δηλώνω ότι είμαι έτοιμος για πλήρη συνεργασία μαζί σας με σκοπό την αναδιάρθρωση του/των δανείων μου σύμφωνα με τις οδηγίες και τον κώδικα της Κεντρικής. Δεν δέχομαι οποιαδήποτε επιβάρυνση του λογαριασμού μου με τον τόκο υπερημερίας ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα (δεν επισυνάψατε τον ¨σχετικό πίνακα¨ που επικαλείστε). Τέτοια ενέργεια είναι εξόφθαλμα καταχρηστική και παράνομη.

Σας καλώ να μην καταχωρήσετε το όνομα μου στην εταιρεία ¨Άρτεμις¨ και τυχόν τέτοια ενέργεια σας, θα είναι άστοχη, αχρείαστη και καταχρηστική γιατί δεν είμαι κακοπληρωτής, αλλά κατάντησα να μην μπορώ προσωρινά να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου. Τέτοια ενέργεια σας θα αντιμετωπιστεί με λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον σας μεταξύ άλλων και για δυσφήμιση μου.

Αναμένω να με ειδοποιήσετε γραπτώς και/ή να με καλέσετε στο πιο πάνω τηλέφωνο μου για τα περαιτέρω.

Δηλώνω πλήρη ετοιμότητα για οποιαδήποτε συνεργασία μαζί σας.

Παραμένω στην διάθεση σας.

(Υπ.) …………………………………………

Όνομα Δανειολήπτη:……………………….

Post navigation