ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

  1. α) Οι Δανειολήπτες πρέπει να συνεργάζονται πλήρως με την Τράπεζα και να δίδουν κατά το δυνατόν όλες τις λεπτομέρειες που τους ζητούνται, ούτως ώστε να βοηθήσουν στην δίκαιη και λογική αναδιάρθρωση των δανείων τους.

β) Οι δανειολήπτες που δεν επηρεάστηκαν από την κρίση πρέπει να πληρώνουν κανονικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις δανειακές συμβάσεις που έχουν υπογράψει.

  1. Οι Δανειολήπτες δικαιούνται:

α) Να ζητούν όπως η επικοινωνία τους με την Τράπεζα γίνεται γραπτώς, εκτός όπου χρειάζεται να γίνονται προφορικές επεξηγήσεις και συνεννοήσεις.

β) Να ζητούν πάντοτε πλήρεις λεπτομέρειες και επεξηγήσεις για τις προτάσεις αναδιαρθρώσεων που θα περιλαμβάνουν 2-3 διαζευκτικές λύσεις σύμφωνα με τις σημερινές οικονομικές τους δυνατότητες. Οι λύσεις αυτές πρέπει να είναι βιώσιμες, μακροχρόνιες και δίκαιες χωρίς να δημιουργούν οικονομικό μειονέκτημα για τον Δανειολήπτη.

  1. Οι Δανειολήπτες προτρέπονται να:

α) Να παραλαμβάνουν και να κρατούν αντίγραφα όλων των εγγράφων που τους αποστέλλουν οι Τράπεζες, αλλά και εκείνων που οι δανειολήπτες αποστέλλουν.

β) Να ζητούν βοήθεια από ειδικούς ή ακόμη και συγγενής ή φίλους και να ελέγχουν ότι τους λένε οι Τράπεζες. Να καταγγέλλουν τους υπαλλήλους που δεν τους φέρονται καλά ή τους πιέζουν ή τους εκβιάζουν να δεχθούν αυτά που τους προτείνουν, στην διευθέτηση τους.

γ) Να μην υποκύπτουν σε πιέσεις, εκβιασμούς κλπ. Επίσης, να μην δέχονται δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις εναντίον τους. Να εμφανίζονται στο δικαστήριο έστω και μόνοι τους και να ζητούν προστασία που σίγουρα θα την έχουν από τα Δικαστήρια.

δ) Να ελέγχουν το οφειλόμενο υπόλοιπο (πρέπει να αφαιρούνται όλες οι υπερχρεώσεις αλλά και ο παράνομος ανατοκισμός).

  1. Οι Δανειολήπτες δικαιούνται:

α) Να ζητούν ουσιαστική μείωση επιτοκίου ίσου με εκείνο που συμφωνήθηκε. Επίσης δικαιούνται περίοδο χάριτος αλλά και προτεραιότητα στην εξόφληση κεφαλαίου και μετά των τόκων.

β) Χρόνο μελέτης των δεδομένων και λύσεων που τους προτείνουν μέχρι και 20 μέρες μετά την γνωστοποίηση της προσφοράς της Τράπεζας. Αν οι Δανειολήπτες δεν συμφωνούν, η Τράπεζα οφείλει να ανταποκριθεί μέσα σε 5 μέρες, εκφράζοντας προθυμία για επανεξέταση άλλων επιλογών.

γ) Να προσφύγουν στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών αν διαφωνούν με τις προτάσεις των Τραπεζών.

δ) Να προσφύγουνστον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο (υπό ορισμένες προϋποθέσεις).

ε) Να υπερασπίσουν τα δικαιώματα τους μέσω της δικαστικής οδού.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάντε κλίκ στο πιό κάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το αρχείο:

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Post navigation