ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12/11/2019

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία των κομμάτων να αναχαιτίσουν την αδηφαγία των τραπεζών.

Παρόλο που το Υπουργείο Οικονομικών έχει την δυνατότητα, βάσει νόμου, να επέμβει, δυστυχώς δεν αναμένουμε ότι θα λάβει μέτρα καθώς, έδειξε φανερή πρόθεση να βοηθήσει τις τράπεζες να εκποιήσουν όσες περισσότερες περιουσίες γίνεται όταν έκαμε αναφορά σε δήθεν αντισυνταγματικότητα του νόμου περί Καταχρηστικών Ρητρών και του τροποποιητικού νόμου σχετικά με τις εκποιήσεις.

Σύμφωνα με σχετική ευρωπαϊκή οδηγία τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν στις τράπεζες να απαιτούν επιβαρύνσεις από τους καταναλωτές, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός και να προαχθεί η χρήση αποτελεσματικών μέσων πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, οι χώρες μέλη οφείλουν να απαγορεύουν στις τράπεζες να χρεώνουν τους καταναλωτές με δαπάνες που υπερβαίνουν το κόστος που πληρώνει η τράπεζα για τη χρήση ορισμένων μέσων πληρωμής. Υπάρχει σχετική νομολογία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Η εφαρμογή της οδηγίας και της νομολογίας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΤΩΝ.

Η αδικία πρέπει να τιμωρείται. Η ατιμωρησία διαταράσσει την συνοχή της οικονομίας και της κοινωνίας και θα οδηγήσει τελικά σε κατάρρευση.

Προειδοποιούμε ότι υπάρχουν οργανωμένα σύνολα δανειοληπτών, που δεν ελέγχουμε, οι οποίοι προτίθενται να φθάσουν στα άκρα.

Όταν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο, οι υπεύθυνοι θα είναι οι τράπεζες και η Κυβέρνηση.

ΣΥΠΡΟΔΑΤ

Post navigation