ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25.2.20

  1. Έχει τεκμηριωμένα διαπιστωθεί ότι η ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ μεταβίβασε στην Ελληνική Τράπεζα χιλιάδες δάνεια, τα οποία είχαν παράνομες χρεώσεις τόκων δικαιωμάτων κλπ. Η Ελληνική Τράπεζα αρνείται να αφαιρέσει τις πιο πάνω υπερχρεώσεις και προχωρεί με δικαστικά μέτρα εναντίον των Δανειοληπτών καθώς επίσης και με διαδικασίες ιδιωτικής εκποίησης των ακινήτων που εξασφαλίζουν τα πιο πάνω δάνεια.
  2. Η συμπεριφορά και των δύο οντοτήτων είναι για μας ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Γι αυτό καλούμε όλους τους Δανειολήπτες του πρώην Συνεργατισμού να ελέγξουν τα δάνεια τους και να απαιτήσουν την διαγραφή των υπερχρεώσεων και διόρθωση των υπολοίπων των δανείων τους. Για εξυπηρέτηση τους επισυνάπτουμε δείγμα επιστολής και μπορούν εύκολα να την συμπληρώσουν και την αποστείλουν και στην Ελληνική και στην ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ.
  3. Πέραν των πιο πάνω θα πρέπει οι Δανειολήπτες που εξαιτίας της γνωστής απόφασης του Χρηματοοικονομικού Επίτροπου έπρεπε να τους επιστραφούν χρήματα, να το ελέγξουν και να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων που τους αναλογούν. Για ευκολία τους επισυνάπτουμε δείγμα επιστολής και μπορούν εύκολα να την συμπληρώσουν και την αποστείλουν και στην Ελληνική και στην ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ.

Οι πιο πάνω παράνομες χρεώσεις διαπιστώθηκαν και από το πέρασμα της Τριμελούς Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού.

4. Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ είναι στην διάθεση κάθε επηρεαζόμενου Δανειολήπτη για οποιαδήποτε βοήθεια. Τονίζουμε ότι είναι σημαντικό να βεβαιώνεστε ότι οι επιστολές έχουν παραληφθεί από τις Τράπεζες.

5. Θα πρέπει επιτέλους η νομιμότητα να επικρατήσει.

Post navigation