ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8/07/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση στις δηλώσεις του Νέου Προέδρου του SSM όπως φαίνονται

στο άρθρο στην εφημερίδα «Καθημερινή»

Από τις δηλώσεις που έκανε ο Νέος Πρόεδρος του SSM φαίνεται ξεκάθαρα ότι παραπληροφορήθηκε.

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται ΔΕΝ υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των εκποιήσεων. Σκοπός των προτεινόμενων εκποιήσεων είναι η ορθολογική αντιμετώπιση των ΜΕΧ ( Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων) που όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να είναι η σοβαρή προσπάθεια αναδιάρθρωσης. Αυτή είναι νομική υποχρέωση των Τραπεζών, με βάση ρητή πρόνοια του υφιστάμενου νόμου, που δίνει μάλιστα προθεσμία 120 ημερών όπως καθορίζεται στην επιστολή τύπου « Θ ».

Αυτά ίσως να μην τα πληροφορήθηκε ο κ. Andrea Enria.

Είμαστε βέβαιοι πως συμφωνά μαζί μας , ότι ο ασφαλέστερος τρόπος αντιμετώπισης των ΜΕΧ είναι οι αναδιαρθρώσεις και όχι οι εκποιήσεις. Επομένως πολύ ορθά οι Κύπριοι Βουλευτές τονίζουν πως στόχος είναι να καθοδηγούνται τα πράγματα προς τις αναδιαρθρώσεις.

Αναμένουμε ότι η Κυπριακή Βουλή θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα προστατεύσει τους πολίτες αυτού του κράτους από την λαίλαπα των εκποιήσεων όπως συμβαίνει σήμερα και σίγουρα θα συνεχίσει εκτός αν οι Τράπεζες αναγκαστούν να συμφωνούν σε σωστές και βιώσιμες αναδιαρθρώσεις.

Όπως τονίζει στο υπόμνημα του ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος στην Επιτροπή Οικονομικών ημερομηνίας 4 Ιουλίου, η εκποίηση της ακίνητης περιουσίας επιφέρει ιδιαζόντως ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Κώστας Μελάς

Πρόεδρος ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑΤ

Post navigation