Δείγμα Επιστολής για απάντηση προς την Gordian

…/…./2019

Gordian Holdings Limited

Οδός Στασίνου 51, Στρόβολος

2002 Λευκωσία

Κυρίοι,

Θέμα: Aρ. Λογαριασμού – επιστολή σας ημερομηνίας…………… )

Αναφερόμαστε στην πιο πάνω επιστολή σας ημερομηνίας …………… και σας τονίζουμε ότι:

  • η μεταβίβαση των δανείων μας σε εσάς έγινε κατά παράβαση του Νόμου και των Κανονισμών, για την οποία παράβαση είστε υπόλογοι σε εμάς.
  • Είμαστε έτοιμοι να αγοράσουμε τα δάνεια μας από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ στο ποσό που εξαγοράστηκαν παράνομα από εσάς. (αν ταιριάζει ανάλογα με την περίπτωση και δυνατότητες του εκάστοτε δανειολήπτη)

Άνευ βλάβης και σε κάθε περίπτωση,

  • Δεν αποδεχόμαστε τα ισχυριζόμενα υπόλοιπα των δανείων που σας έχουν μεταβιβαστεί.
  • Δεν αποδεχόμαστε επιστολές που μας αποστέλλονται στα αγγλικά.
  • Aν υπάρχει οποιαδήποτε πρόταση που να στοχεύει σε μια βιώσιμη αναδιάρθρωση των χορηγήσεων μας, ως η υποχρέωση σας βάση της γνωστής οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας για τις αναδιαρθρώσεις και του Κώδικα Συμπεριφοράς, να την κάνετε γραπτώς.
  • Οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία μαζί μας θα είναι άνευ βλάβης των δικαιωμάτων μας για την παράνομη και συνεπώς άκυρη μεταβίβαση των δανείων μας που μας στέρησε τη δυνατότητα να εξαγοράσουμε τα δάνεια μας.

Post navigation