ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ KEΔΙΠΕΣ & ΣΕΔΙΠΕΣ

07/09/2018

 

Προς:

  1. Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών

Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ)

Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία

2. Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών

Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ)

Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία

 

Κύριοι,

 

Θέμα:

1. Αρ. Λογ ……………….. Δικ/χος…………… Αρ. Ταυτ ………….

2. Αρ. Λογ ………………. Δικ/χος …………… Αρ. Ταυτ …………..

___________________________________________________________

Διαμαρτύρομαι εντονότατα για την ενέργεια σας να κατάσχετε το ποσό των € …………………. από τον λογαριασμό μου …………………… και να τον συμψηφίσετε με τον λογαριασμό αρ. …………………………..

Η ενέργεια σας αυτή είναι παράνομη και καταχρηστική και πρέπει να ανατραπεί, καθ’ ότι το ποσό που έχετε κατάσχει είναι……………………….

Σας καλώ όπως εντός πέντε ημερών από σήμερα επαναφέρετε το πιο πάνω ποσό στον λογαριασμό που υπήρχε, διαφορετικά θα λάβω άμεσα δικαστικά μέτρα εναντίον σας.

 

Με εκτίμηση,

 

 

………………………

Post navigation