ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η τροποποίηση της νομοθεσίας μας για τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων

ήταν υποχρέωση που συμφωνήθηκε με τους Δανειστές μας από καιρό. Παίρναμε συνεχώς παρατάσεις όμως το γνώριζαν όλοι και κυρίως τα κόμματα.

Όλοι συμφωνούσαν και συμφωνούν ότι επιβάλλεται εκσυγχρονισμός της διαδικασίας για εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, όμως υπήρξε πλήρης απραξία όλων μέχρι τώρα, που μας αναγκάζει εκβιάζοντας μας η Τρόικα να εκσυγχρονιστούμε.

Τώρα ξαφνικά όλοι έγιναν προστάτες και σωτήρες των Δανειστών. Πράγματι ενώ μπορούσαν όλοι ( Κράτος και Κόμματα) από χρόνια τώρα, τουλάχιστον από το 2008, να λάβουν μέτρα προστασίας των Δανειοληπτών, άφηναν εγκληματικά (εκ προθέσεως ή από βαριά αμέλεια) τις Τράπεζες να τοκογλυφούν κλέβοντας τους Δανειολήπτες με κάθε τρόπο, μέσω των συνεχών αυξήσεων επιτοκίων, μέσω της επιβολής διαφόρων άλλων χρεώσεων, των τόκων υπερημερίας, μέσω των δανείων σε ξένο νόμισμα, μέσω των δόλιων πωλήσεων αξιογράφων, μέσω του εξαναγκασμού σύναψης επενδυτικών ασφαλειών κλπ.

Παράλληλα κάποιοι πλούτιζαν είτε με φιλοδωρήματα ή χαριστικά δάνεια σε βάρος των καταθετών και των μετόχων των Τραπεζών, που τώρα όψιμα θυμήθηκαν ορισμένοι να τους βάλουν αντιμέτωπους με τους Δανειολήπτες.

Λένε ότι πρέπει να πληρώσουν τα χρέη τους, λες και οι Δανειολήπτες θέλουν να μην τα πληρώσουν. Τους ξεκαθαρίζουμε ότι όλοι οι Δανειολήπτες θέλουν να πληρώσουν εκείνα που χρωστούν, ακόμη και οι 20-30 επιχειρηματίες γης που τώρα τους έστησαν στον τοίχο ξεχνώντας πόσα πρόσφεραν στην οικονομία μας.

Εκείνο που ζητούν όλοι είναι δίκαιες μακροχρόνιες αναδιαρθρώσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Τέτοιες αναδιαρθρώσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ουσιαστική μείωση των επιτοκίων, αναστολή πληρωμής δόσεων, στοχευμένη χαμηλότοκη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, κούρεμα τόκων αλλά και κεφαλαίου και διάφορους άλλους ευφάνταστους σχεδιασμούς για να επιτευχθεί το ζητούμενο που είναι:

Εξυπηρέτηση των δανείων προς όφελος όλων και της οικονομίας.

Οι Δανειολήπτες επιζητούν έντιμη και καλόπιστη συνεργασία με τις Τράπεζες για να προχωρήσουν οι αναδιαρθρώσεις. Οι Τράπεζες όμως κατά γενική πλέον παραδοχή, όχι μόνον δεν συνεργάζονται αλλά ξεπερνώντας κάθε όριο φέρονται τόσο αλαζονικά, ανέντιμα και εκβιαστικά που διώχνουν και τον πιο συνεργάσιμο έντιμο καλόπιστο Δανειολήπτη. Δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι οι Δανειολήπτες έγιναν ξαφνικά κακοπληρωτές (που έχουν λεφτά και δεν πληρώνουν όπως ισχυρίζεται η Τρόικα συνεπικουρούμενη από ορισμένους κύκλους στην Κύπρο).

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι Τράπεζες κατάντησαν τους Δανειολήπτες, σε μικρό και μεγάλο βαθμό, ανίκανους προσωρινά να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Αρκετοί όμως ήταν από την αρχή ανίκανοι λόγω υπερδανεισμού τους με ευθύνη των Τραπεζών και πάλι.

Είναι η θέση μας ότι δεν είναι με τον τορπιλισμό των προσπαθειών να τιμήσουμε την υπογραφή μας και να πάρουμε την επόμενη δόση από τους δανειστές μας, που θα βοηθηθούν οι Δανειολήπτες. Ας σταματήσει επιτέλους ο λαϊκισμός και η κομματική εκμετάλλευση. Ας επικρατήσει η σύνεση και η λογική έστω και τώρα σ’ αυτά τα κρίσιμα ζητήματα ( τιμής θα λέγαμε).

Είναι η θέση μας ότι πρέπει να υποβληθούν συγκεκριμένες εισηγήσεις για βελτιώσεις του νομοσχεδίου και να γίνουν διαβουλεύσεις με γνώμονα τον σκοπό του , αλλά και τη βελτίωση της εικόνας της Κύπρου, που σήμερα καλά ή κακά μας βλέπουν σαν Κράτος Μπανανίας.

Μόλις γίνει αυτό (και μπορεί να γίνει) να ψηφισθεί ένας “καθαρός” νόμος με σύγχρονο πνεύμα και φιλοσοφία, ούτως ώστε να πετύχουμε τον σκοπό.

Με βάση τα πιο πάνω εισηγούμαστε τα εξής:

α) Να ξεκαθαρίσει ότι η αναστολή της ισχύος του νόμου για την Κυρία Κατοικία δεν θα είναι η 01/01/15, αλλά μέχρι να ψηφιστούν όλοι οι νόμοι που απαρτίζουν το πλέγμα προστασίας των Δανειοληπτών.

β) Οι κανονισμοί για εφαρμογή του νόμου θα εγκρίνονται και από την Βουλή.

γ) Η επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης δεν θα είναι χαμηλότερη του 80% της αξίας του ακινήτου με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις του Κτηματολογίου.

δ) Προκειμένου περί Τραπεζών, να μην προχωρά ο πλειστηριασμός εκτός αν η Τράπεζα αποδεδειγμένα εισηγήθηκε λογική (κριτής θα είναι ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος) αναδιάρθρωση του δανείου που περιλάμβανε και 20% κούρεμα του συνολικού νόμιμου χρέους και ο Δανειολήπτης αρνήθηκε.

Αν τελικά δεν γίνει δεκτό το (γ) το ποσοστό κουρέματος να γίνει 50%.

Καλούμε όλα τα κόμματα να επικεντρώσουν την προσοχή τους στα μέτρα προστασίας που έχουν ήδη εξαγγελθεί και να τα μελετήσουν από τώρα, ούτως ώστε να υλοποιηθούν το ταχύτερο χωρίς χάσιμο χρόνου για συζητήσεις, διαβουλεύσεις κλπ.

Επίσης τα καλούμε όπως ΑΜΕΣΑ (εντός του μηνός) λάβουν τα εξής νομοθετικά μέτρα προστασίας των Δανειοληπτών, αφού έχουν την πλειοψηφία στην Βουλή (τουλάχιστον εκείνοι που αντιδρούν) και αποδεδειγμένα παρέλειψαν ή αμέλησαν να λάβουν τέτοια μέτρα από χρόνια τώρα, συνεργώντας έτσι στα εγκλήματα των Τραπεζών εναντίον των Δανειοληπτών.

Σημειώνουμε ότι τα πιο κάτω μέτρα ΔΕΝ προσκρούουν σε αντιρρήσεις της Τρόικας και έτσι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ δικαιολογία για να υπάρξει άλλη καθυστέρηση.

α) Να γίνει νόμος η Οδηγία (και ο Κώδικας) της Κεντρικής για τις καθυστερήσεις και αναδιαρθρώσεις.

β) Να τερματισθεί η εξαίρεση των Τραπεζών από τον νόμο περί τοκογλυφίας.

γ) Να επεκταθεί η προστασία που παρέχει ο Νόμος περί Καταχρηστικών Ρητρών του 1996 σε όλα τα δάνεια και όλους τους δανειολήπτες χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση.

δ) Να επιβληθεί διά νόμου κόστος στις Τράπεζες που προβαίνουν σε υπερδανεισμό (όπως π.χ. στην Γαλλία που δεν δικαιούνται να εισπράξουν τους συμφωνηθέντες τόκους).

ε) Να γίνει άμεση τροποποίηση του νόμου περί ελευθεροποίησης των επιτοκίων ούτως ώστε:

І) Να περιοριστεί και να συγκεκριμενοποιηθεί το δικαίωμα των

Τραπεζών να επιβάλλουν τόκους υπερημερίας.

ΙΙ) Να περιοριστεί και συγκεκριμενοποιηθεί το δικαίωμα των

Τραπεζών να αυξάνουν το συμφωνημένο επιτόκιο.

ΙΙΙ) Να διαγραφούν οι τόκοι υπερημερίας, που έχουν επιβληθεί

από το 2009 μέχρι να λήξει η κρίση.

ζ) Να τροποποιηθεί ο νόμος περί Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών ούτως ώστε:

  1. Να καλύπτονται όλες οι χρηματοοικονομικές διαφορές, ανεξαρτήτως ποσού ( τώρα μόνον οι κάτω των €170,000 καλύπτονται).

  1. Να δικαιούνται διαμεσολάβησης όλοι οι δανειολήπτες που έχουν υποθηκευμένη την Κυρία Κατοικία τους ανεξαρτήτως ποσού ( τώρα μόνον εκείνοι των οποίων η κατοικία εκτιμάται κάτω των €350,000).

  1. Να εξαιρούνται μόνον οι Δανειολήπτες εναντίον των οποίων έχει εκδοθεί Δικαστική απόφαση ( τώρα εξαιρούνται εκείνοι εναντίον των οποίων έχει εκδοθεί Δικαστική ή Διατακτική απόφαση και εκείνοι εναντίον των οποίων εκκρεμεί δικαστική ή διατακτική διαδικασία).

η) Να αρχίσουν άμεσα διαβουλεύσεις για την μορφή που θα λάβει ο Φορέας Διαζευκτικού Τρόπου Επίλυσης Διαφορών ( ADR) που με βάση Ευρωπαϊκή οδηγία ΠΡΕΠΕΙ να εφαρμοστεί μέχρι τον Ιούνιο του 2015.

Αν γίνουν τα πιο πάνω τότε οι Δανειολήπτες θα ανακουφιστούν, η οικονομία θα αρχίσει να ανασαίνει και τα Δικαστήρια θα αποσυμφορηθούν από τις χιλιάδες υποθέσεις που έχουν να δικάσουν.

Καλούμε όλα τα κόμματα να επιδείξουν την ευαισθησία εκείνη που απαιτείται και να αποδείξουν επιτέλους ότι υπηρετούν το καλό του συνόλου των Πολιτών και του Τόπου.

 

Κώστας Μελάς

Πρόεδρος ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ

 

Post navigation