ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

Λευκωσία 23/07/2014

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

 1. Συντονισμός των ενεργειών μας με τους οργανωμένους φορείς άλλων χωρών όπως Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα και άλλες.

 1. Πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των Δανειοληπτών με όλα τα σύγχρονα μέσα για τα δικαιώματα τους.

Εγκατάσταση Παγκύπριας τηλεφωνικής γραμμής συνεχούς εξυπηρέτησης όλων των Δανειοληπτών.

Επεξήγηση του τρόπου ο οποίος χρησιμοποιείται από τις Τράπεζες για να νομιμοποιήσουν τις παράνομες ενέργειες τους, ούτως ώστε να προστατεύονται οι Δανειολήπτες.

 1. Καταχώρηση μαζικών αγωγών εναντίον του κράτους γα παραβίαση οδηγιών της Ε.Ε σχετικά με την προστασία των Δανειοληπτών γενικά και ειδικά.

 1. Αμεσότερη εμπλοκή των έξι (6) οργανώσεων στα αιτήματα των Δανειοληπτών προς τις Τράπεζες ούτως ώστε να βρίσκονται δικαιότερες λύσεις.

 1. Διενέργεια ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με αιτήματα:

α) Άμεση στελέχωση του γραφείου του Χρηματοοικονομικού Επίτροπου.

β) Ουσιαστική μείωση των επιτοκίων.

γ) Διαγραφή όλων των παράνομων χρεώσεων

δ) Κούρεμα τόκων και κεφαλαίου στις περιπτώσεις όπου τούτο δικαίως επιβάλλεται.

 1. Εντονότατες παραστάσεις προς την Κεντρική Τράπεζα προς εξαναγκασμό των Α.Π.Ι. για εφαρμογή των Οδηγιών και του Κώδικα μη αποκλειομένων και δικαστικών διαδικασιών.

 1. Άμεσες καταγγελίες και ποινικές διώξεις για όσα ποινικά αδικήματα διέπραξαν και διαπράττουν οι Τράπεζες, τα συμβούλια και οι υπάλληλοι τους, σχετικά με την παράβαση της Οδηγίας και του Κώδικα, του νόμου περί ελευθεροποίησης επιτοκίων, του ποινικού κώδικα και πιθανόν άλλων νόμων.

 1. Άμεση βοήθεια στους Δανειολήπτες για να διεκδικήσουν δικαστικά την επιστροφή όλων των ειδών υπερχρεώσεων (τόκοι, δικαιώματα, κτλ.) που κατά καιρούς επέβαλλαν και επιβάλλουν τα Α.Π.Ι. καθώς και τερματισμό με ευθύνη και κόστος του Α.Π.Ι. των ασφαλειών, που τους επέβαλλαν για επιπλέον εξασφάλιση των δανείων τους.

Έτσι θα διαφανεί πόσο πραγματικά είναι το ύψος του νόμιμου δανεισμού σε αντίθεση με αυτό που παρουσιάζουν τα Α.Π.Ι. και οι διάφοροι οίκοι οι οποίοι βασίζονται στα στοιχεία που αυτές τους εφοδιάζουν.

 1. Καλούμε όλους τους Δανειολήπτες:

α) Να εντείνουν καλόπιστα και ευγενικά τις επαφές και διαβουλεύσεις τους με τα Α.Π.Ι. προτάσσοντας την εφαρμογή του Κώδικα και απαιτώντας να έχουν γραπτώς απαντήσεις για τα όσα τους προτείνονται.

β) Να υπερασπίζονται έστω και χωρίς δικηγόρο τις δικαστικές διαδικασίες εναντίον τους, ζητώντας:

 • Εφαρμογή της Οδηγίας και του Κώδικα.

 • Να διαπιστωθεί δικαστικά το νομίμως οφειλόμενο ποσό.

 • Την αποπληρωμή του με δίκαιο τρόπο σύμφωνα με τις σημερινές τους οικονομικές δυνατότητες.

 • Εκεί όπου ισχύει να προτάσσουν τον υπερδανεισμό ζητώντας δίκαια και ανάλογη μεταχείριση με διαγραφή ανάλογου ποσού από το χρέος τους.

 1. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις μέχρι τις 30/09/2014 και θα επανέλθουμε και πάλι για να συζητήσουμε νέα μέτρα αν δεν υπάρξει ικανοποιητική πρόοδος.

Post navigation