Οδηγίες σε σχέση με την ετοιμασία και αποστολή στης επιστολής Τύπος 1

Η επιστολή – Τύπος 1 – γίνεται από τους δανειολήπτες που έχουν ήδη ζητήσει αναδιάρθρωση από την τράπεζα και /ή από αυτούς που είχαν διαβουλεύσεις με τράπεζα για αναδιάρθρωση, υπήρξε δηλαδή επαφή και παρόλα αυτά, έλαβαν την επιστολή – ειδοποίηση από την τράπεζα για εξόφληση των λογαριασμών τους.

Όλοι οι δανειολήπτες πρέπει να βεβαιώνονται για την αποστολή της επιστολής.

Post navigation