Οδηγίες σε σχέση με την ετοιμασία και αποστολή στης επιστολής Τύπος 2:

Η επιστολή – Τύπος 2 – γίνεται από τους δανειολήπτες που μέχρι τώρα δεν είχαν οποιαδήποτε επαφή με την τράπεζα και έλαβαν την επιστολή – ειδοποίηση από την τράπεζα για εξόφληση των λογαριασμών τους.

Όλοι οι δανειολήπτες πρέπει να βεβαιώνονται για την αποστολή της επιστολής.

Post navigation