ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕΡΟΣ 4

 

 

12/02/2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕΡΟΣ 4

1. Καλούμε όλους τους δανειολήπτες να πληρώνουν τα δάνειά τους σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Αυτό είναι προς το συμφέρον τους. Η άρνηση ή αμέλεια πληρωμής βλάπτει τους δανειολήπτες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΟΜΩΣ τους δανειολήπτες όπως, μετά την κάθε πληρωμή, αποστέλλουν την επιστολή ΤΥΠΟΣ 3 που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας.

2. Καλούμε τους δανειολήπτες των οποίων οι λογαριασμοί και οι δόσεις εξυπηρετούνται κανονικά, να επιφυλάξουν γραπτώςτα δικαιώματα τους για τις παράνομες αυξήσεις επιτοκίων ή οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, με τις οποίες χρεώθηκαν οι λογαριασμοί τους από την αρχή της δανειακής σύμβασης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΟΜΩΣ τους δανειολήπτες όπως, μετά την κάθε πληρωμή, αποστέλλουν στην τράπεζα την επιστολή ΤΥΠΟΣ 4 που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

3. Δεν αποτελούν προϋποθέσεις για αναδιάρθρωση:

  • Η πληρωμή οποιονδήποτε εξόδων ή άλλων επιβαρύνσεων,

  • Η εξόφληση καθυστερημένων δόσεων,

  • Η αύξηση επιτοκίου ,

  • Οι επιπρόσθετες εξασφαλίσεις με υποθήκες ή εγγυητές.

4. Καλούμε όλους τους Δανειολήπτες να μην αποδέχονται προφορικές αλλά να ζητούν ΓΡΑΠΤΕΣ προτάσεις αναδιάρθρωσης. Έχουν εύλογο χρονικό διάστημα για να μελετήσουν οι δανειολήπτες τις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης που τους προτείνουν. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αναζητείται η συμβουλή ανεξάρτητου επαγγελματία για υποβοήθηση στην λήψη της απόφασης.

5. Καλούμε όλους τους δανειολήπτες να κρατούν αντίγραφα όλης της αλληλογραφίας τους με την Τράπεζα και οι επιστολές που στέλνουν να είναι με email, φαξ ή συστημένες. Μπορούν επίσης να δίδονται δια χειρός σε δύο αντίγραφα όπου το ένα θα σφραγίζεται από την Τράπεζα και θα το κρατεί ο δανειολήπτης ως απόδειξη παραλαβής του.

6. Καλούμε όλους τους δανειολήπτες να στέλνουν μαζί με τα έντυπα της αναδιάρθρωσης την συνοδευτική επιστολή ΤΥΠΟΣ 5.

7. Καλούμε όλους τους δανειολήπτες να διασφαλίσουν τα δικαιώματα και συμφέροντα τους αποστέλλοντας την επιστολή ΤΥΠΟΣ 6.

Post navigation