ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΚΩΣΤΑ ΜΕΛΑ ΣΤΟ ΚΥΠΕ

  1. ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, δάνεια ύψους σχεδόν 1 δις. Ευρώ ( 989 εκ.), εξακολουθούν να μην αναδιαρθρώνονται, έτσι χιλιάδες δανειολήπτες ταλαιπωρούνται, τόσο ψυχικά, όσο και οικονομικά εξ αιτίας της επιμονής των Τραπεζών να μην αφαιρούν την συναλλαγματική και επιτοκιακή επιβάρυνση που επέβαλλαν στα δάνεια αυτά.

Ήδη το θέμα έχει κριθεί δικαστικά τόσο από Κυπριακά Δικαστήρια και Δικαστήρια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι αποφάσεις του οποίου είναι δεσμευτικές σ’ όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Ορισμένες χώρες έχουν λύσει νομοθετικά το θέμα των δανείων σε ξένο νόμισμα.

Δυστυχώς στην Κύπρο το θέμα εκκρεμεί για χρόνια στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή που το αναβάλλει για να δώσει χρόνο στις Τράπεζες να επιλύσουν το θέμα για να αποφευχθεί η νομοθετική ρύθμιση.

Οι δανειολήπτες απαιτούν όπως η Βουλή αναλάβει τις ευθύνες της για να λήξει η ταλαιπωρία χιλιάδων δανειοληπτών από την μεγάλη αυτή απάτη των Τραπεζών που παρουσίαζαν τα δάνεια αυτά σαν μεγάλη ευκαιρία, ιδανική για τους δανειολήπτες.

  1. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αναμένουμε ότι η Νομική Υπηρεσία θα προχωρήσει άμεσα στην καταχώρηση δικαστικών διαδικασιών για έκδοση διαταγμάτων που θα αναγκάζουν τις τράπεζες να διαγράψουν από τις δανειακές συμβάσεις, όλες τις ρήτρες που έχουν κριθεί ως καταχρηστικές από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή με αποφάσεις του διευθυντή της.

  1. ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ.

Αναμένεται ότι η εφαρμογή του θα προχωρήσει μέσα στον Φεβρουάριο – Μάρτιο και θα καλύψει αρκετές χιλιάδες δανειολήπτες. Παρόλο που το σχέδιο έχει πολλά κενά και αδικεί την πλειοψηφία των δανειοληπτών, εντούτοις θα ανακουφίσει αυτούς που θα ενταχθούν σ’ αυτό, αφού θα τους αφαιρεθεί το 1/3 του ποσού, που θα συμφωνηθεί σαν το ΝΟΜΙΜΑ οφειλόμενο υπόλοιπο. Ήδη η Βουλή αποδέσμευσε 35 εκατομμύρια ευρώ για την επιδότηση των Τραπεζών, βάσει του σχεδίου.

Την επιδότηση θα την επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι. (Κανονικό BAIL OUT).

Η σημαντικότερη ανησυχία μας ήταν οι υπερχρεώσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι διευκρινήσεις που έδωσε στην Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών μας ικανοποίησαν. Παραμένει το θέμα του καθορισμού του επιτοκίου ( 2.5% -3.5%) στο κείμενο του σχεδίου. Αυτή η άδικη και παράνομη επέμβαση στην ελευθερία του συμβάλλεσθαι, θα πρέπει να απαλειφθεί.

Το επιτόκιο θα πρέπει να καθορίζεται στην συμφωνία αναδιάρθρωσης, όπως γίνεται με όλους τους δανειολήπτες.

Θα περιμένουμε τις ρυθμίσεις που θα περιλάβει η συμφωνία που θα υπογραφεί μεταξύ Υπουργείου και Τραπεζών και θα επανέλθουμε αν χρειαστεί.

Θα πρέπει επίσης να βρεθεί λύση για τους μη βιώσιμους δανειολήπτες που αποτελούν την μεγαλύτερη μερίδα αδικημένων πολιτών, αφού αυτοί δεν θα μπορούν να μπουν στο ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ. Θα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει και γι’ αυτούς, αφού κατέστησαν μη βιώσιμοι εξαιτίας των Τραπεζών και του Κράτους.

Έχει αναφερθεί, ότι υπάρχει σκέψη για να καλυφθούν από σχέδια στεγαστικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Αναμένουμε πίεση της Βουλής γι’ αυτούς τους σχεδιασμούς, όπως υποσχέθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, κ. Άγγελος Βότσης.

  1. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ – ΣΕΔΙΠΕΣ – ΚΕΔΙΠΕΣ

Δυστυχώς η μεγάλη αναστάτωση που επικρατεί μήνες τώρα στον πρώην Συνεργατισμό συνεχίζεται, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται χιλιάδες δανειολήπτες, με όλες τις επιβαρυντικές γι’ αυτούς συνέπειες.

Τα προβλήματα προέκυψαν λόγω του ότι η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα απώλεσε την τραπεζική άδεια αμέσως μόλις τα περιουσιακά της στοιχεία μεταφέρθηκαν στην Ελληνική, αφού σταμάτησε η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορούν να ολοκληρωθούν συμφωνίες αναδιάρθρωσης δανείων που έχουν επιτευχθεί.

Στεκόμαστε στην δέσμευση του γενικού διευθυντή της ΚΕΔΙΠΕΣ Σταύρου Ιακώβου ότι οι δανειολήπτες δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος λόγω της καθυστέρησης που υπάρχει.

Καταλήγοντας τονίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στην αγορά αφού πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι είτε για αναδιαρθρώσεις, είτε για πράξεις πώλησης δανείων έχουν βρεθεί παγιδευμένοι στην όλη κατάσταση, αναζητώντας σχετικές απαντήσεις.  
Το θέμα πρέπει να επιλυθεί ΑΜΕΣΑ!

  1. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

Δυστυχώς με την τροποποίηση της Νομοθεσίας τον Ιούλιο του 2018, η Βουλή έδωσε τα όπλα στις τράπεζες να προχωρούν αδιακρίτως με εκποιήσεις.

Πάρα πολλά παράπονα και καταγγελίες έχει δεχθεί ο Σύνδεσμος από δανειολήπτες, ότι ενώ διαπραγματεύονταν με την τράπεζα τους για εξεύρεση λύσης, μετά την αλλαγή της νομοθεσίας, οι Τράπεζες διέκοψαν κάθε συζήτηση και άρχισαν διαδικασίες ιδιωτικής εκποίησης.

Σε πολλές περιπτώσεις που μπορούσε να υπάρξει βιώσιμη αναδιάρθρωση, οι τράπεζες τηρούν αδιάλλακτη θέση, αφήνοντας σαν μοναδική επιλογή στον δανειολήπτη ( είτε έχει είτε δεν έχει την οικονομική ευχέρεια) να προχωρήσει δικαστικώς για να διασφαλίσει/προστατεύσει την περιουσία του και τα δικαιώματα του!!!

Πέραν τούτων υπάρχει και θέμα παραπλάνησης δανειοληπτών από Τράπεζες αναφορικά με εκποιήσεις και την διαδικασία που προνοεί ο νόμος για την αποστολή επιστολών ΤΥΠΟΥ ‘Θ’, Ι , ΙΑ κλπ.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι Τράπεζες λένε στους δανειολήπτες, ότι είναι τυπικές επιστολές και να τις αγνοήσουν, να μην απευθυνθούν σε δικηγόρο γιατί θα βρεθεί λύση μεταξύ τους και άλλα παρόμοια.

  1. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΔ

Σχετικά με την πώληση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, τονίζουμε στους δανειολήπτες ότι δεν πρέπει να ανησυχούν, αφού σύμφωνα με τον νόμο όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των δανειοληπτών, παραμένουν τα ίδια και δεν επηρεάζονται.

  1. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

α) Πράγματι η μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων αποτελεί μονόδρομο για τις Τράπεζες.

Ήδη έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος και οι προβλέψεις των οίκων αξιολόγησης είναι ευοίωνες.

β) Όλες οι τράπεζες που εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κληθούν να καλύψουν το σύνολο Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων τους με προβλέψεις, εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Η ημερομηνία θα διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα και θα αποτελεί μια «προσδοκία» και όχι μια δεσμευτική απαίτηση.

Η ΕΚΤ είχε δηλώσει το 2018 ότι θα δώσει στις τράπεζες διορία 7 ετών για να καλύψουν πλήρως με προβλέψεις τα νέα κόκκινα δάνεια. 

  1. Πρόσφατα έχει κατατεθεί από το Κίνημα Οικολόγων Πρόταση Νόμου που τροποποιεί ορισμένες διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου 1965, με σκοπό να προστατευθούν οι δανειολήπτες και οι περιουσίες τους.

Την πρόταση αυτή την υποστηρίζουμε και ανεπιφύλακτα καλούμε όλα τα κόμματα να την υιοθετήσουν, ή να υποβάλουν εποικοδομητικές τροπολογίες, ούτως ώστε να προχωρήσει σύντομα η τελική πρόταση Νόμου στην Ολομέλεια για να λήξει η καταχρηστική χρήση των όπλων που έδωσε στις Τράπεζες η Βουλή στις 13/7/2018.

  1. Πέραν των πιο πάνω ανακοινώνουμε επίσημα ότι καταχωρήσαμε στις 30 Ιανουαρίου, την υπ’ αριθμό 188/2019 αγωγή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού με κύριο αίτημα την δικαστική αναγνώριση ότι ορισμένες πρόνοιες του νέου νόμου περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου 1965 είναι αντισυνταγματικές.

Ενάγοντες στην αγωγή είναι ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ και δεκαπέντε ιδιώτες και εναγόμενοι η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛTΔ.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΛΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΠΡΟΔΑΤ

Post navigation