ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25.2.20

Έχει τεκμηριωμένα διαπιστωθεί ότι η ΣΕΔΙΠΕΣ / ΚΕΔΙΠΕΣ μεταβίβασε στην Ελληνική Τράπεζα χιλιάδες δάνεια, τα οποία είχαν παράνομες χρεώσεις τόκων δικαιωμάτων κλπ. Η Ελληνική Τράπεζα αρνείται να αφαιρέσει τις πιο πάνω υπερχρεώσεις και προχωρεί με δικαστικά μέτρα εναντίον των Δανειοληπτών…

Posts navigation