ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/12/2018

10/12/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Ανεξάρτητα από την έγκριση του σχεδίου Εστία από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, η θέση μας καθ’ όσον αφορά τους Δανειολήπτες παραμένει η ίδια όπως την εκφράσαμε με ανακοίνωση μας στις 07/11/2018. 2. Πρόκειται για ένα σχέδιο…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/11/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20/11/2018 Α) Αναφορικά με τις επιστολές που αποστέλλουν οι Τράπεζες για πωλήσεις δανείων: 1) Καλούμε τους Δανειολήπτες να απαντούν στις επιστολές πρόθεσης πώλησης δανείων που τους αποστέλλονται από τις Τράπεζες, με τις οποίες καλούνται να κάνουν προσφορά εξαγοράς εντός…

Posts navigation