ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/09/2019

Εξαιρετική από κάθε άποψη ήταν η σημερινή συνάντηση που είχε ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κ. Κωνσταντίνο Ηροδότου και το επιτελείο του, που αποτελείτο από τα μέλη της ομάδας που δημιουργήθηκε για το σκοπό εξεύρεσης τρόπων και μηχανισμού ούτως ώστε να προωθούνται οι αναδιαρθρώσεις και να αποφεύγονται οι εκποιήσεις.

Η συνέπεια , η υπευθυνότητα και μεθοδικότητα που διακρίνουν τον Διοικητή, αναβάθμισε την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την συνάντηση, έγινε ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών της επιτροπής και επεξηγήθηκε σε αδρές γραμμές , η φιλοσοφία και η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί προς επίτευξη του ποιο πάνω σκοπού.

Εμείς ως ΣΥΠΡΟΔΑΤ μαζί με τον Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, εκφράζουμε την ικανοποίηση μας γιατί διαπιστώσαμε ότι τόσο ο Διοικητής όσο και οι συμμετέχοντες στην ομάδα ήταν ενήμεροι για όλα τα θέματα που απασχολούν τους Δανειολήπτες μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Η ενημέρωση περιλάμβανε τις ενέργειες και παραστάσεις τις οποίες προέβη ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας προς όλες τις Τράπεζες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των Δανειοληπτών.

Τέλος μας ζητήθηκε από εμάς να υποβάλουμε γραπτό υπόμνημα με τα σημεία που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν την Επιτροπή να προχωρήσει στους σχεδιασμούς της όσο το δυνατό καλύτερα, που όπως πιστεύεται μέχρι το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτώβριου θα είναι όλα έτοιμα και μάλιστα θα τύχουν έγκριση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ

Post navigation