ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Πείτε μας την γνώμη σας

Για να επιτύχουμε τους στόχους μας έχουμε την ανάγκη να μάθουμε μέσα από την οπτική, την εμπειρία και τη γνώση κάθε ενεργού και συνειδητοποιημένου πολίτη. Μοιραστείτε μαζί μας τις ιδέες σας, τις εντυπώσεις, τις παρατηρήσεις, τα παράπονά σας για να βελτιώσουμε το έργο μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *