Aνακοίνωση: 18 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Ο Σύνδεσμος χαιρετίζει την έναρξη εφαρμογής του Κώδικα Συμπεριφοράς Τραπεζών και Δανειοληπτών αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις δανείων και αναμένει ότι οι τράπεζες θα αρχίσουν, έστω και τώρα, να εφαρμόζουν τα όσα προνοούνται σ’ αυτόν.
Ο κώδικας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου για ενημέρωση των μελών μας και όλων των δανειοληπτών.

2.1. Δυστυχώς, οι καταγγελίες που λαμβάνουμε καθημερινά δείχνουν ότι τα πιστωτικά Ιδρύματα, συνεχίζοντας την προηγούμενη τακτική και μεθόδευση τους, παραβιάζουν τις πρόνοιες του κώδικα, παραβλέποντας το τι συμβαίνει στην σημερινή πραγματικότητα και τις αλλαγές που έχουν επέλθει.

2.2. Συγκεκριμένα παραβλέπουν, αγνοούν ή αδιαφορούν για:

α) Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες λόγω της κρίσης.

β) Την εισοδηματική ικανότητα τους όπως διαμορφώνεται με τα οικονομικά δεδομένα για αποπληρωμής των δανείων.

Έτσι παρουσιάζουν λύσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές δυνατότητες των δανειοληπτών, παρουσιάζοντας την πρόταση τους σαν τη μόνη επιλογή που δεν επιδέχεται αλλαγή, εκβιάζοντας τους δανειολήπτες να την δεχθούν διαφορετικά θα αυξήσουν το επιτόκιο και θα τους παραπέμψουν στο τμήμα ανάκτησης χρεών.

2.3. Σε περίπτωση που επιμένουν στην ίδια πιο πάνω συμπεριφορά, είναι ξεκάθαρο ότι οι σκοποί του κώδικα δεν θα εξυπηρετηθούν και κατ’ επέκταση δεν θα υπάρξει καμία πρόοδος ως προς την εξυπηρέτηση των δανείων με όλα τα επακόλουθα. Η ευθύνη θα βαραίνει αποκλειστικά τις Τράπεζες.
Εμείς αναμένουμε συμμόρφωση, προειδοποιώντας όμως ότι θα αντιδράσουμε με συγκεκριμένα μέτρα εάν εξακολουθήσει η ίδια κατάσταση.

2.4 Σημειώνουμε ότι στην Ελλάδα, εξαιτίας της ίδιας περίπου στάσης που επέδειξαν οι Τράπεζες σχετικά με τις αναδιαρθρώσεις, άρχισαν τώρα να διαπραγματεύονται και σε αρκετές περιπτώσεις κατέληξαν να εφαρμόζουν κουρέματα δανείων.

3. Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω, εμείς καλούμε τους δανειολήπτες να προσέλθουν πρόθυμα και καλόπιστα σε διαπραγματεύσεις για αναδιάρθρωση των δανείων τους. Πρέπει να είναι προσεκτικοί και να ελέγχουν αυστηρά το ότι τους παρουσιάζεται, ιδιαίτερα σε σχέση με:

α) Το εάν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι εντός των σημερινών εισοδηματικών τους δυνατοτήτων.

β) Το ύψος του νόμιμα οφειλόμενου χρέους,

γ) Τις οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις.

δ) Το επιτόκιο.

4. Καλούμε ιδιαίτερα τους δανειολήπτες που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε Σ.Π.Ε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις διαδικασίες διαιτησίας, ζητώντας έλεγχο όλων των θεμάτων που τους παρουσιάζονται, περιλαμβανομένων της εξακρίβωσης του νόμιμα οφειλομένου υπόλοιπου, των χρεώσεων και των επιτοκίων. Πρέπει να γνωρίζουν ότι η κατάληξη της διαιτησίας θα είναι απόφαση εναντίον τους για πληρωμή και ότι η απόφαση αυτή μπορεί να εγγραφεί στο Δικαστήριο και να εκτελεστεί σαν κανονική δικαστική απόφαση.

5. Οι δανειολήπτες που οφείλουν ποσά από δάνεια σε ξένο συνάλλαγμα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις η δανειακή συμφωνία είναι παράνομη και τους προτρέπουμε να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους κατά τις συζητήσεις για αναδιάρθρωση. Η εξακρίβωση του νόμιμα οφειλόμενου υπόλοιπου είναι πρωταρχικής σημασίας, όπως είναι επίσης και η κατά καιρούς αύξηση του επιτοκίου, αλλά και του ποσού των δόσεων.

6. Τα ίδια περίπου ισχύουν και για τους κατόχους αξιογράφων που έχουν δανειστεί διάφορα ποσά με εγγύηση τα αξιόγραφα. Θα πρέπει να διεκδικήσουν όλα τα δικαιώματα που τους καταπάτησαν οι τράπεζες όταν τους προέτρεπαν να αγοράσουν τα αξιόγραφα. Ο μηδενισμός της αξίας των αξιογράφων οφείλετο σε ενέργειες των συμβουλίων ή ορισμένων συμβούλων των ιδίων των Τραπεζών που τα διέθεσαν και πρέπει μεταξύ άλλων να ληφθεί υπ’ όψη και το ζήτημα αυτό στις διαπραγματεύσεις για αναδιαρθρώσεις των δανείων τους.

Είμαστε το πλευρό των δανειοληπτών για οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζονται.

Με εκτίμηση,

Kώστας Μελάς

Πρόεδρος

Post navigation