Απαντητική επιστολή δανειοληπτών ΤΥΠΟΣ 2

Τράπεζα . . . . . .. . . . . . Λειτουργός Εξυπηρέτησης:………………………. Ημερομηνία:…./…./…. ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ Όνομα: ……………………. Διεύθυνση……………..…… Τηλ:………………………… Α.Δ.Τ:………………………. Κύριοι, Θέμα: Επιστολή σας ημερ. …/……/…. (που ταχυδρομήθηκε και παρελήφθη αργότερα)– αρ. λογ/σμου/σμων………………………………………………… Δικαιούχος………….…………………………………………………………… —————————————————————————————- Σε σχέση με την…

Οδηγίες σε σχέση με την ετοιμασία και αποστολή στης επιστολής Τύπος 1

Η επιστολή – Τύπος 1 – γίνεται από τους δανειολήπτες που έχουν ήδη ζητήσει αναδιάρθρωση από την τράπεζα και /ή από αυτούς που είχαν διαβουλεύσεις με τράπεζα για αναδιάρθρωση, υπήρξε δηλαδή επαφή και παρόλα αυτά, έλαβαν την επιστολή – ειδοποίηση…

Απαντητική επιστολή δανειοληπτών ΤΥΠΟΣ 1

Τράπεζα .. . . .. . . . .. . .. . Λειτουργός Εξυπηρέτησης:………………………. Ημερομηνία:…./…./…. ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ Όνομα: ……………………. Διεύθυνση……………..…… Τηλ:………………………… Α.Δ.Τ:………………………. Κύριοι, Θέμα: Επιστολή σας ημερ. …/……/…. (που ταχυδρομήθηκε και παρελήφθη αργότερα)– αρ. λογ/σμου/σμων………………………………………………… Δικαιούχος………….…………………………………………………………… —————————————————————————————- Αρνούμαι και απορρίπτω την…

Θέσεις και εισηγήσεις σχετικά με τα τρία Νομοσχέδια που αφορούν περιορισμό των εξουσιών των Τραπεζών

Κάντε κλίκ στο πιο κάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε τις θέσεις και εισηγήσεις σχετικά με τα τρία Νομοσχέδια που αφορούν περιορισμό των εξουσιών των Τραπεζών Θέσεις και εισηγήσεις σχετικά με τα τρία Νομοσχέδια που αφορούν περιορισμό των εξουσιών των Τραπεζών

Posts navigation