ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

α) Οι Δανειολήπτες πρέπει να συνεργάζονται πλήρως με την Τράπεζα και να δίδουν κατά το δυνατόν όλες τις λεπτομέρειες που τους ζητούνται, ούτως ώστε να βοηθήσουν στην δίκαιη και λογική αναδιάρθρωση των δανείων τους. β) Οι δανειολήπτες που δεν επηρεάστηκαν…

Posts navigation