Δείγμα Επιστολής για απάντηση προς την Gordian

…/…./2019 Gordian Holdings Limited Οδός Στασίνου 51, Στρόβολος 2002 Λευκωσία Κυρίοι, Θέμα: Aρ. Λογαριασμού – επιστολή σας ημερομηνίας…………… ) Αναφερόμαστε στην πιο πάνω επιστολή σας ημερομηνίας …………… και σας τονίζουμε ότι: η μεταβίβαση των δανείων μας σε εσάς έγινε κατά…

Eπιστολή προς απάντηση για πρόθεση εξαγοράς Πιστωτικών Διευκολύνσεων

Ημερομηνία …/12/2018 Προς, ALTAMIRA Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 2235 ΛΑΤΣΙΑ Αγαπητοί κύριοι, ΘΕΜΑ: Επιστολή σας φέρουσα ημερομηνία 05 Οκτωβρίου 2018 η οποία ταχυδρομήθηκε στις ……. και παραλήφθηκε στις …….. Κωδικός συστημένης επιστολής: ………. …. Αναφερόμαστε σε επιστολή που έλαβε η εταιρεία…

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ KEΔΙΠΕΣ & ΣΕΔΙΠΕΣ

07/09/2018   Προς: Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία 2. Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ) Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία   Κύριοι,   Θέμα: 1. Αρ. Λογ ……………….. Δικ/χος…………… Αρ. Ταυτ …………. 2. Αρ.…

Απαντητική επιστολή για αφαίρεση όλων των παρανόμων χρεώσεων

…/…/…… Αποστολέας Προς: ΑΝΕΥ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕ ΦΑΞ Κύριοι, Αρ. Λογ./Δανείου/ων ………………………Δικαιούχος:………………………. Αρ. Ταυτ.:…………….. Σας πληροφορώ ότι, δεν δέχομαι οποιεσδήποτε χρεώσεις που κατά καιρούς αυθαίρετα επιβάλατε στον/ους πιο πάνω λογαριασμό/ους μου και κατ’ επέκταση δεν αποδέχομαι το υπόλοιπο του χρέους που…

Posts navigation