Επιστολή που μπορεί ο πελάτης να αποστέλλει για να εκφράσει την διαφωνία του σχετικά με τις νέες χρεώσεις των Τραπεζών.

Κύριοι, Θέμα: νέες χρεώσεις Εγώ/εμείς ο/ οι κάτωθι υπογεγραμμένος/οι με ΑΔΤ/ΗΕ / ……………… σε απάντηση στην επιστολή σας ημερομηνίας ………………… με την οποία μου γνωστοποιείτε τις νέες σας χρεώσεις σας πληροφορώ ότι δεν τις αποδέχομαι και επιφυλάσσω πλήρως τα δικαιώματά…

Δείγμα Επιστολής για απάντηση προς την Gordian

…/…./2019 Gordian Holdings Limited Οδός Στασίνου 51, Στρόβολος 2002 Λευκωσία Κυρίοι, Θέμα: Aρ. Λογαριασμού – επιστολή σας ημερομηνίας…………… ) Αναφερόμαστε στην πιο πάνω επιστολή σας ημερομηνίας …………… και σας τονίζουμε ότι: η μεταβίβαση των δανείων μας σε εσάς έγινε κατά…

Eπιστολή προς απάντηση για πρόθεση εξαγοράς Πιστωτικών Διευκολύνσεων

Ημερομηνία …/12/2018 Προς, ALTAMIRA Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 2235 ΛΑΤΣΙΑ Αγαπητοί κύριοι, ΘΕΜΑ: Επιστολή σας φέρουσα ημερομηνία 05 Οκτωβρίου 2018 η οποία ταχυδρομήθηκε στις ……. και παραλήφθηκε στις …….. Κωδικός συστημένης επιστολής: ………. …. Αναφερόμαστε σε επιστολή που έλαβε η εταιρεία…

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ KEΔΙΠΕΣ & ΣΕΔΙΠΕΣ

07/09/2018   Προς: Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία 2. Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ) Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία   Κύριοι,   Θέμα: 1. Αρ. Λογ ……………….. Δικ/χος…………… Αρ. Ταυτ …………. 2. Αρ.…

Posts navigation