Δείγμα απαντητικής επιστολής στην Τρ. Κύπρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …../……/……… ΑΝΕΥ ΒΛΑΒΗΣ Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ …………………………………….. ΜΕ ΦΑΞ / ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ / ΔΙΠΛΟΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Φαξ: ……………………. Κύριοι, ΘΕΜΑ: Λογαριασμός αρ. ……….. επ’ ονόματι του/ης ………. Σε σχέση με τον πιο πάνω λογαριασμό και εις απάντηση της…

Posts navigation