Απαντητική επιστολή για αφαίρεση όλων των παρανόμων χρεώσεων

…/…/…… Αποστολέας Προς: ΑΝΕΥ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕ ΦΑΞ Κύριοι, Αρ. Λογ./Δανείου/ων ………………………Δικαιούχος:………………………. Αρ. Ταυτ.:…………….. Σας πληροφορώ ότι, δεν δέχομαι οποιεσδήποτε χρεώσεις που κατά καιρούς αυθαίρετα επιβάλατε στον/ους πιο πάνω λογαριασμό/ους μου και κατ’ επέκταση δεν αποδέχομαι το υπόλοιπο του χρέους που…

Δείγμα απαντητικής επιστολής στην Τρ. Κύπρου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …../……/……… ΑΝΕΥ ΒΛΑΒΗΣ Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ …………………………………….. ΜΕ ΦΑΞ / ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ / ΔΙΠΛΟΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Φαξ: ……………………. Κύριοι, ΘΕΜΑ: Λογαριασμός αρ. ……….. επ’ ονόματι του/ης ………. Σε σχέση με τον πιο πάνω λογαριασμό και εις απάντηση της…

Posts navigation